Hoofdinhoud
Een implantaat is een vervanger van de tandwortel, het deel van de natuurlijke tand of kies dat onder het tandvlees zit. Het deel dat boven het tandvlees zit en zichtbaar is in de mond, heet de kroon van de tand of kies. Een implantaat is een sterke fundering voor een klikgebit (kunstgebit op implantaten), een implantaatkroon of implantaatbrug. Een implantaat ziet er vaak uit als een soort schroef. Het implantaat wordt in het kaakbot geplaatst voor voldoende houvast. Implantaten worden bij tandartspraktijk Prodentics geplaatst door tandarts-implantoloog Gianfranco.

Als je een tand of kies mist, kan een implantaat nodig zijn om prettiger te eten en/of om het gebit in zijn geheel er weer fraaier uit te laten ziet. Deze voordelen gelden ook als er meerdere tanden en/of kiezen ontbreken. In zo’n geval kunnen er meerdere implantaten worden geplaatst om een uitneembaar klikframe of uitneembaar klikgebit op te verankeren. Doordat beiden uitneembaar zijn, kan je ze dagelijks goed reinigen. Op meerdere implantaten kan ook een implantaatbrug geplaats worden. Die zit net als een implantaatkroon (bij het ontbreken van 1 tand of 1 kies) vast in je mond en functioneert als normale tanden en kiezen.

 

Plan een afspraak in >

 

Immediaat implanteren

Bij tandartspraktijk Prodentics wordt er indien mogelijk immediaat implanteren toegepast. Dit betekent dat in éen afspraak de tand of kies verwijdert wordt die getrokken dient te worden en in dezelfde zitting het implantaat geplaatst wordt. Ook wanneer het gaat om meerdere tanden of kiezen is dit vaak mogelijk. Dit wordt immediaat implanteren genoemd ofwel ‘in een keer implanteren’. Benieuwd naar of immediaat implanteren in jouw geval mogelijk is?

 

Neem contact op >


De voordelen van immediaat implanteren

Een voordeel van immediaat implanteren is dat je minder vaak langs hoeft te komen bij tandartspraktijk Prodentics. Een ander voordeel van immediaat implanteren is dat we de behandeltijd van implanteren tot het moment van het plaatsen van een kroon verkorten van +- 6 naar +- 3 maanden. Het grootste voordeel vanuit tandheelkundig perspectief is het behoud van bot én weefsels. Dit zorgt voor een mooier en duurzamer eindresultaat wat vooral in de esthetische regio van groot belang is. Tot slot is er bij immediaat implanteren in de meeste gevallen geen tijdelijke (uitneembare) voorziening nodig. Dit betekent voor u sneller meer comfort en lagere kosten voor het behandeltraject.

Implantaat in de mond voor plaatsing van implantaatkroon

Implantaat in de mond voor plaatsing van implantaatkroon

Implantaat (schroef en kroon) animatie in de mond

Implantaat (schroef en kroon) animatie in de mond

Tandarts-implantoloog Gianfranco

Tandarts-implantoloog Gianfranco

Behandeling implantaat

Een implantaatbehandeling wordt bij tandartspraktijk Prodentics in Tiel uitgevoerd door tandarts-implantoloog Gianfranco. De behandeling bestaat uit 6 stappen. 
 
Stap 1. Initieel onderzoek implantologie
Initieel onderzoek voor implantologie (intake) is de eerste stap van de behandeling. In sommige gevallen is een verlengd onderzoek implantologie nodig. Tijdens de intake maakt de tandarts een OPG-foto (een röntgenfoto waar onder- en bovenkaak in een foto zichtbaar zijn) en indien nodig, nog andere röntgenfoto’s. De tandarts voert een mondonderzoek uit, bestudeert jouw gezondheidsstatus en je kunt klachten en problemen bespreekbaar maken. De behandelaar deelt vervolgens de mogelijke oplossingen met je én bespreekt de voor- en nadelen van de diverse oplossingen, zodat je goed op de hoogte bent om de voor jou juiste keuze te maken. 
 
Stap 2. Plaatsen van implantaten
Het plaatsen van implantaten is een vrij eenvoudig proces dat plaatsvindt onder plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, zal er in het tandvlees een klein sneetje gemaakt worden. Op deze manier wordt het kaakbot bereikt. In het kaakbot wordt een klein gaatje geboord tot de gewenste dikte en lengte bereikt is voor het implantaat dat bij je geplaatst wordt. Vervolgens wordt het implantaat in het kaakbot geplaatst en wordt het tandvlees afgesloten met een tijdelijke genezingskap. 
 
Stap 3. Inhelingsperiode implantaat
Om het implantaat goed vast te laten groeien in het kaakbot, is een inhelingsperiode nodig. Deze rustperiode varieert van 6 weken tot 6 maanden. Een aantal factoren is bepalend voor dit grote tijdsverschil, zoals het individuele herstelvermogen, het type implantaat dat gebruikt is en op welke positie in de kaak het implantaat geplaatst is. Tandarts-implantoloog Gianfranco informeert je welke periode in jouw geval van toepassing is. Afhankelijk van jouw situatie wordt er tijdens de inhelingsperiode een tijdelijke vervanging geplaatst. Dit kan het oorspronkelijke kunstgebit zijn, dat aangepast wordt of een tijdelijke kroon- of brugconstructie. Hierdoor hoef je niet tandeloos te zijn tijdens de inhelingsperiode.
 
Stap 4. Vervaardigen van kroon, brug of klikgebit
Het vervaardigen van je nieuwe tanden, zoals een kroon, brug of klikgebit (voorzieningen) is een fase die uit een aantal stappen is opgebouwd. Je nieuwe tanden worden gemaakt in een tandtechnisch laboratorium. Het type voorziening, bepaalt ook het aantal stappen. Houd rekening met 2-5 afspraken met je eigen tandarts of Tandarts-Implantoloog Gianfranco. 
 
Stap 5. Plaatsen van kroon, burg of klikgebit
Zodra de implantaten goed zijn vastgegroeid in je kaakbot en je nieuwen tanden (kroon, burg of klikgebit) klaar zijn, kunnen deze geplaatst worden. De tijdelijke genezingskap wordt verwijderd en je nieuwe tanden worden bevestigd op het implantaat. 
 
Stap 6. Nazorg
Een implantaat heeft een goede mondhygiëne nodig om duurzaam jouw tandwortel te vervangen zodat jij je gebit functioneel kan blijven gebruiken. Je krijgt van ons tijdens de nazorgfase uitgebreid advies over hoe je jouw gebit zelf gezond kunt houden en we controleren of het implantaat en je voorziening (kroon, burg of klikgebit) goed functioneren. 

 

Plan een initieel onderzoek implantologie in >

Je accepteert momenteel geen marketing cookies, je dient deze te accepteren om deze video te kunnen bekijken.

Wijzig je cookie voorkeuren

Veelgestelde vragen

Nee een implantaat is niet bij iedereen mogelijk. De kaak van een kind is nog onvoldoende volgroeid. Vanaf 21 jaar is het kaakbot volgroeid en kan in beginsel bij iedereen een implantaat geplaatst worden. De kaak dient echter wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo moet het kaakbot gezond zijn en moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn op de locatie waar het implantaat geplaatst wordt. Als dit laatste niet het geval is kan het noodzakelijk zijn om extra eigen bot of kunstbot aan te brengen zodat er genoeg houvast is voor het implantaat. De tandarts-implantoloog van tandartspraktijk Prodentics zal tijdens een initieel onderzoek implantologie bekijken of er voldoende gezond kaakbot aanwezig is. 

 

Plan een initieel onderzoek implantologie in >

Dit is het eerste globale onderzoek of een implantologie behandeling mogelijk en/of zinvol is. De bevindingen worden met je besproken en daarnaast wordt ook informatie gegeven over implantaten. Er is o.a. ruimte voor het inventariseren van klachten, de conditie van het tandvlees en de mondhygiëne wordt beoordeeld en er wordt een uitgebreide anamnese (gezondheidsvragenlijst) afgenomen. Bij tandartspraktijk Prodentics wordt het initieel onderzoek implantologie uitgevoerd door tandarts-implantoloog Gianfranco. 

Bij tandartspraktijk Prodentics wordt er indien mogelijk immediaat implanteren toegepast. Dit betekent dat in éen afspraak de tand of kies verwijdert wordt die getrokken dient te worden en in dezelfde zitting het implantaat geplaatst wordt. Ook wanneer het gaat om meerdere tanden of kiezen is dit vaak mogelijk. Dit wordt immediaat implanteren genoemd ofwel ‘in een keer implanteren’.

Een voordeel van immediaat implanteren is dat je minder vaak langs hoeft te komen bij tandartspraktijk Prodentics. Een ander voordeel van immediaat implanteren is dat we de behandeltijd van implanteren tot het moment van het plaatsen van een kroon verkorten van +- 6 naar +- 3 maanden. Tot slot is er bij immediaat implanteren geen tijdelijke (uitneembare) voorziening nodig. Dit betekent voor u sneller meer comfort en lagere kosten voor het behandeltraject.

Wanneer er vooraf goed tandheelkundig onderzoek wordt uitgevoerd door tandarts-implantoloog Gianfranco van Prodentics is de kans op mislukking en complicaties bij het plaatsen van een implantaat erg klein. Immers wordt er niet gestart met de behandeling als de gebitsituatie kenmerken heeft die de kans op een succesvolle behandeling klein maken. Denk bijvoorbeeld aan ongezond tandvlees en/of roken. Dus wanneer er een implantaat behandeling bij Prodentics gestart wordt, is de kans dat een implantaat goed vastgroeit in het kaakbot zeer groot. Het is wel gebruikelijk dat er direct na het plaatsen van het implantaat pijn en/of zwelling ervaren wordt. 

Peri-implantitits is een ontsteking van de weefsels rondom een implantaat. Hierbij verdwijnt er (versneld) kaakbot. Het implantaat kan hierdoor verloren gaan omdat het houvast van het implantaat verdwijnt. Wanneer er in zulke mate peri-implantitis optreedt, wordt het implantaat meestal vroegtijdig verwijderd. Peri-implantitis kan voorkomen worden en/of overgaan door goede mondhygiëne en/of professionele gebitsreiniging. Op die manier wordt tandplak op het implantaat voorkomen en kunnen de bacteriën van de tandplak geen infectie (meer) veroorzaken. 

Maar liefst 98 procent van de implantaten die geplaatst worden, groeien succesvol in. Bij mensen die roken ligt dit percentage lager. Implantaten hebben bovendien een lange levensduur. Een implantaat kan wel tientallen jaren meegaan. Hierbij is hoe u uw mond gezond houdt enorm van invloed op hoe lang het implantaat meegaat. Net als een natuurlijke gebit goed onderhoud nodig heeft, geldt dit namelijk ook voor implantaten. 

Meer info over de levensduur van implantaten >

De tandarts-implantoloog van Prodentics kan je tijdens een initieel onderzoek implantologie informeren over de in jouw geval te verwachten kosten voor éen implantaat (kunstwortel) met daarop een kroon. De kosten voor implantologie zijn onder andere afhankelijk van de gebitssituatie en de keuze voor materialen en technieken. Wanneer er geen botopbouw nodig is of aanvullende technieken om extra tandvlees te creëren, kun je rekening houden met +- € 1.800 voor onderzoek implantologie, chirurgie implantologie en kroon op implantaat inclusief materiaal- en techniekkosten. Bekijk voor meer informatie over de kosten van een implantaat de websites van Mondzorgkosten.nl en allesoverhetgebit.nl. Heb je vragen over de kosten van implantaten?

 

Neem contact op met tandarts-implantoloog Gianfranco > 

Tandartspraktijk Prodentics informeert je graag in hoeverre de kosten van een implantaat of meerdere implantaten vergoed worden door de zorgverzekeraar. Tijdens een initieel onderzoek implantologie bespreken we jouw wensen en de mogelijkheden. De kosten van implantaten zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling en de keuzes die we maken. Die bepalen samen met welke aanvullende zorgverzekering je afgesloten hebt, of je (deels) voor vergoeding van de kosten voor een implantaat in aanmerking komt. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden worden implantaten vergoed vanuit de basisverzekering. Tandarts-implantoloog Gianfranco informeert je graag of dit in jouw geval van toepassing is. 

Tandartspraktijk Prodentics informeert je graag wat in uw geval van toepassing is. Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering geldt in de regel voor jongeren tot 18 jaar als die een voortand verliezen door een ongeval of indien een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd. Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering geldt in de regel voor volwassenen als er sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak. Een klikgebit (kunstgebit op implantaten) wordt in zo’n geval deels vergoed vanuit de basisverzekering. Er is sprake is van een eigen bijdrage (max 17%) én als je deze eigen bijdrage nog niet gebruikt hebt, betaal je eerst het eigen risico (max € 385,-).

Een implantaat wordt gemaakt van materialen die door het lichaam goed verdragen worden. Dat betekent dat de materialen geen schade aanrichten aan het lichaam of infecties veroorzaken. De meest gebruikte materialen voor implantaten zijn titanium en zirkonium. Implantaten worden het meest vaak gemaakt van titanium. Bij Prodentics kiezen we vanwege kwaliteitsredenen voor implantaten van titanium i.p.v. zirkonium.

Zuiver titanium is heel vriendelijk voor het lichaam. Het is niet of nauwelijks bekend dat mensen allergische reacties kunnen krijgen van titanium. Het titanium dat gebruikt wordt voor een implantaat is ruw aan de buitenkant. Dit bespoedigt de bot ingroei en respondeert goed met de levende botcellen. De titanium delen van het implantaat liggen na het plaatsen van het implantaat 3 mm onder het tandvlees. Wanneer de kroon (die op het implantaat geplaatst) wordt is bevestigd, is het titanium dus in de regel niet meer zichtbaar in de mond. Tenzij er sprake is van dun tandvlees. Heel zelden reageren mensen overgevoelig op titanium. In zo’n geval kan een implantaat van zirkonium een alternatieve oplossing zijn. 

Zirkonium is een metaalvrij wit keramisch materiaal. Zirkonium wordt gezien als het meest weefselvriendelijke materiaal. Dit materiaal heeft geen invloed op het immuunsysteem. Het geleidt bovendien geen stroom of elektromagnetische stralingen. Er is minder klinische lange termijn ervaring met zirkonium implantaten dan met titanium implantaten. Vanwege de lichte kleur van zirkonium kan een implantaat bij dun tandvlees mooier zijn. Immers schijnt het dan minder door dan de grijze kleur van titanium. T.o.v. een implantaat van titanium duurt de ingroeitijd van een implantaat van zirkonium wel ongeveer 2 keer zo lang. Zirkonium implantaten zijn meestal duurder dan implantaten van titanium. Zirkonium implantaten zijn in geval van complicaties moeilijker te verwijderen. Er is bij het verwijderen van een zirkonium implantaat een groter risico op breuk. Tot slot is een implantaat van zirkonium niet altijd geschikt op bepaalde plekken in de mond. Vanwege de voorgenoemde kenmerken van Zirkonium kiest Prodentics ervoor om alleen implantaten van titanium te plaatsen. 

De prijs van een klikgebit (een volledig gebit op implantaten) is van diverse factoren afhankelijk. Het grootste deel van de prijs wordt vergoed door de basis zorgverzekering. De prijs die je zelf betaalt voor een klikgebit is daardoor relatief beperkt. De tandarts implantoloog van Tandartspraktijk Prodentics in Tiel Gianfranco kan in samenwerking met de Klinisch Prothese Technicus Andres nauwkeurig inschatten wat de prijs van jouw klikgebit zal zijn. Maak een afspraak als je graag meer wilt weten over de prijs van een volledig gebit op implantaten. 

Wanneer je de rekening voor de behandeling van tandimplantaten van Prodentics ontvangt (deze krijg je meestal enkele dagen na de behandeling via Infomedics) heb je 30 dagen de tijd om de tandartsrekening te betalen. Lukt dit je niet? Tref een betalingsregeling via Infomedics (zie antwoord op onderstaande vraag).

De rekeningen van tandartspraktijk Prodentics worden verstuurd via Infomedics. Bij Infomedics kun je een betalingsregeling aanvragen om je tandartsrekening te betalen. Met een betalingsregeling betaal je de rekening in maximaal 6 delen. Makkelijk als het bedrag te hoog is om in 1 keer te betalen, maar je wel elke maand een deel van het totaalbedrag kunt missen. De regeling van Infomedics geldt voor rekeningen vanaf 20 euro. Je betaalt met automatische incasso als je de regeling zelf online aanvraagt. Voor elke rekening vraag je een aparte regeling aan.

 

Vraag een betalingsregeling aan >

Kunnen wij je helpen?

Heb je last van je gebit? Kun je niet pijnvrij eten of drinken? Wil je graag een mooiere glimlach? Wil je advies van een van de professionele en betrokken tandartsen van Prodentics? Wij helpen je graag!