Hoofdinhoud

Graag informeren we je op deze pagina over de werkwijze van tandartspraktijk Prodentics in Tiel met betrekking tot afspraken maken en nakomen, spoed mondzorg, garantie, begrotingen, betalen en privacy. Onze werkwijze omtrent behandelingen lees je bij specialisaties. Hier vind je ook verwijzingen naar de door de overheid bepaalde NZa tarieven van verrichtingen waaruit behandelingen bestaan.

Afspraak maken tandarts

Bij tandartspraktijk Prodentics behandelen we op afspraak. Wanneer je met pijn/spoed binnenloopt in onze tandartspraktijk helpen we je uiteraard zo spoedig mogelijk. In alle andere gevallen vragen we je een afspraak te maken voor bijvoorbeeld een periodieke controle of een behandeling. Je kunt indien dit nodig en/of gewenst is vaak binnen één werkweek terecht. We zien je voor de periodieke controle graag 2 x per jaar zodat we gebitsproblemen tijdig kunnen voorkomen en je gebit goed kunnen reinigen. Wist je dat mensen die dit preventie advies structureel naleven vaak minder behandelingen nodig hebben?

 

Maak een afspraak

Afspraken tandarts verzetten

Wanneer je onverhoopt jouw gemaakte afspraak met de tandarts niet na kunt komen, kun je deze tot 24 uur van tevoren verzetten via de internetagenda. Bel 0344 616151 als je korter dan 24 uur voor je geplande afspraak wilt verzetten. Wanneer we binnen 24 uur van tevoren (of helemaal niet) van je vernemen dat de afspraak niet door kan gaan, gaat er kostbare tijd in onze behandelagenda verloren om iemand anders van gewenste of noodzakelijke mondzorg te voorzien. We krijgen deze tijd dan vaak niet meer opgevuld. Om die reden kunnen er in zo'n geval kosten in rekening gebracht worden (code C90). Deze lopen afhankelijk van hoe vaak dit 'recent' gebeurt is op tot maximaal de kosten van de geplande verrichtingen.

 

Ik verzet tijdig mijn afspraak

Kosten niet nagekomen afspraak

De kosten van een niet nagekomen afspraak of te laat verzette afspraak worden berekend in verhouding tot de geplande duur van de afgesproken behandeling of consult. Wanneer u voor de 2e keer uw afspraak niet nakomt of niet op tijd verzet, berekenen we minimaal € 7,50 per 5 minuten voor de geplande afspraak. Wanneer u voor de 3e keer (of vaker) uw afspraak niet nakomt of niet op tijd verzet, berekenen we minimaal € 15,- per 5 minuten voor de geplande afspraak. Wanneer u een geplande afspraak van een uur last minute niet nakomt, valt de nota voor de verloren gegane tijd dus hoger uit dan wanneer je een geplande afspraak van een kwartier niet nakomt. Wanneer u binnen een periode van 5 jaar voor een 4e keer uw afspraak niet afzegt of op tijd verzet, voelen we ons genoodzaakt u uit te schrijven als vaste patiënt van Prodentics. In geval van spoed tijdens onze openingstijden kunt u naar de praktijk komen en helpen we u zodra de agenda dit toelaat. We plannen echter dan niet meer vooraf een afspraak voor u in.

 

Ik verzet tijdig mijn afspraak

Met spoed naar de tandarts

Spoed- en pijngevallen hebben in onze tandartspraktijk waar mogelijk altijd voorrang. Indien je op tijd belt of langskomt ('vroeg' in de ochtend) kun je vrijwel altijd dezelfde dag nog geholpen worden. Heb je spoed buiten onze openingstijden dan kun je bellen naar 0900-8602. Dit is het nummer van de Tandartsspoedpraktijk die gevestigd is in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Ben je niet ingeschreven bij Prodentics en kom je voor een spoedconsult of behandeling bij ons? Na de spoed afspraak dien je direct af te rekenen. Neem ook altijd je legitimatiebewijs, je zorgverzekeringspas en je medicatieoverzicht mee. Op die manier kunnen we je beter helpen.

Begroting tandarts

Voorafgaand aan de behandeling kan je om een begroting en een behandelplan vragen (wanneer wij dit niet zelf al aanbieden). Voor behandelingen boven de € 250 krijg je sowieso mondeling of schriftelijk een begroting. Als tijdens de behandeling bij de tandarts blijkt dat de kosten flink boven de begroting gaan uitkomen, bespreken we dit met je. Een begroting is immers een verwachting en geen zekerheid. We doen uiteraard ons best zo nauwkeurig mogelijk te zijn.

Garantie tandarts

We voeren al onze behandelingen zorgvuldig uit. Tandheelkunde is en blijft echter ambachtelijk (mensen)werk. Bovendien hebben we te maken met de biologie: hoe jouw lichaam reageert op een behandeling is nooit met 100% zekerheid te voorspellen, hoe nauwkeurig we ook werken. Daarom brengen we je vóór de behandeling bij de tandarts op de hoogte van de mogelijke risico’s en de te verwachten behandelresultaten. De aanspraak op garantie geldt alleen als je iedere 6 maanden op controle komt en verstrekte adviezen opvolgt. Verder mag het gebit geen tekenen van overmatige slijtage vertonen aangezien dit kan duiden op (onbewust) tandenknarsen of klemmen. Hier is geen enkel werkstuk tegen bestand.
 
Als blijkt dat jouw klacht inderdaad het gevolg is van een ‘onvoldoende deugdelijke behandeling’, doet de tandarts dezelfde behandeling kosteloos opnieuw of krijgt je jouw geld terug. Als dezelfde behandeling niet (meer) mogelijk is of als we in gezamenlijk overleg besluiten tot een alternatieve behandeling over te gaan, bekijken we welke vergoeding redelijk is. De periode waarin je aanspraak kunt maken op garantie, is per behandeling anders. Zie hiervoor het lijstje hieronder. Bij een langere garantieduur geldt in principe dat je garantie krijgt op basis van de verstreken garantieperiode. Als je kroon bijvoorbeeld na vier jaar afbreekt en voor garantie in aanmerking komt, heb je recht op een vergoeding van 20%. je krijgt dan 20% korting op een nieuwe kroon óf een vergoeding van 20% van de kosten die je vier jaar geleden voor de kroon heeft gemaakt.

 

Behandeling                                       Garantieperiode
             
Bleken:                                                Geen mogelijkheid op garantie
Implantaten:                                        5 jaar
Kronen en brugwerk:                          5 jaar
Parodontologie:                                  Geen mogelijkheid op garantie
Protheses:                                           1 jaar
Splints:                                                1 jaar
Vullingen:                                            6 maanden
Vullingen melkgebit:                           Geen mogelijkheid op garantie
Wortelkanaalbehandelingen:             Geen mogelijkheid op garantie

Ontevreden?

Als u zich niet kunt vinden in de behandelwijze van Prodentics of een van haar teamleden, dan horen we dit graag van je. We zoeken dan samen met je naar een passende oplossing. Komen we er in het uiterste geval samen niet uit, dan kun je een formele klacht indienen. Prodentics is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Kom je met ons niet tot een oplossing, dan kun je besluiten om de situatie per brief aan de KNMT voor te leggen. Hiervoor kun je gebruikmaken van de KNMT klachtenregeling.

 

Neem contact met ons op

Privacy tandartspraktijk

Prodentics gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen de patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. We bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Prodentics houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. De tandartspraktijk vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Prodentics informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De praktijk informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Én tot slot; Prodentics informeert patiënten als zij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Zorgverzekering tandarts

De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen bij de tandarts voor verzekerden tot 18 jaar. Bijvoorbeeld: periodieke controle, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg je verzekeringspolis voor een compleet overzicht.
 
De basisverzekering voor verzekerden vanaf 18 jaar dekt alleen de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. De periodieke controle en andere veel voorkomende verrichtingen in de tandartspraktijken zitten niet in het basispakket.
 
De basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkundige zorg als er een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond is. Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg.
 
Wil je meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten bij je zorgverzekeraar. Welke behandelingen van de tandarts en hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Je kunt via diverse websites aanvullende tandartsverzekeringen vergelijken. Overleg indien gewenst met jouw tandarts van Prodentics over de te verwachten behandelingen.
 

Kunnen wij je helpen?

Heb je last van je gebit? Kun je niet pijnvrij eten of drinken? Wil je graag een mooiere glimlach? Wil je advies van een van de professionele en betrokken tandartsen of mondhygiënisten van Prodentics? Wij helpen je graag!