Hoofdinhoud
De mondhygiënisten van Prodentics richten zich op preventie en verzorging van je mond om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Bij de mondhygiënist kun je terecht als je hulp nodig hebt bij je mondverzorging en/of het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen.

De mondhygiënist is een belangrijk onderdeel van het tandheelkundige team van Prodentics. Wanneer tijdens een periodieke controle van de tandarts blijkt dat jouw gebitsgezondheid daartoe aanleiding geeft, kan je tandarts jou binnen de praktijk adviseren naar de mondhygiënist te gaan. De mondhygiënist heeft preventie en parodontologie* als specialisaties.
 
*Parodontologie is een specialisatie binnen de mondzorg die zich richt op het onderzoek en behandeling van het parodontium. Het parodontium is het steunweefsel van de tanden en bestaat uit het tandvlees, het kaakbot en de vezels die de tandwortels in het kaakbot vasthouden.

Mondhygiënist Bahar

Mondhygiënist Bahar

Behandeling

De behandeling van de mondhygiënist start altijd met het zeer nauwkeurig in kaart brengen van de conditie van je tandvlees. Dit wordt een onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus genoemd. Vervolgens geeft de mondhygiënist je uitgebreid advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës en tandvleesaandoeningen en over voedingsgewoonten.
 
Vervolgens wordt er (meestal uitgebreid) tandsteen, tandplak en tandsteen verwijdert. Afhankelijk van de conditie van je tandvlees wordt ook het worteloppervlak onder het tandvlees gereinigd. Indien nodig of gewenst wordt hierbij lokale verdoving toegepast zodat de behandeling zo comfortabel mogelijk is.
 
Nazorg
Na de eerste behandeling(en) worden er op basis van jouw parodontiumstatus vervolgafspraken gepland voor consulten parodontale nazorg. Tijdens deze afspraken wordt de eerdere behandeling geëvalueerd en wordt er opnieuw gereinigd. Deze nazorg afspraken leiden er samen met de initiële behandeling toe dat (mits je thuis de mondverzorging adviezen opvolgt) het tandvlees gezonder wordt.

Veelgestelde vragen

Een mondhygiënist geeft preventieve voorlichting en instructie (M01) om je mond en vooral je tandvlees gezond te houden. Ook reinigt de mondhygiënist het gebit en voert hij/zij tandvleesbehandelingen uit. De mondhygiënist staart vaak het behandeltraject op advies van de tandarts met een onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus. Vervolgens wordt het tandvlees (per element; wortel van tand of kies) grondig gereinigd. Dit wordt tijdens consulten parodontale nazorg herhaald totdat het tandvlees weer voldoende gezond is. 

Bij Prodentics ziet de tandarts de patiënt vaak als eerste in een behandeltraject. De tandarts is meer dan mondhygiënist opgeleid om ziekten en afwijkingen aan het gebit te ontdekken en behandelen. Bij tandartspraktijk Prodentics is de tandarts daarom altijd degene die de periodieke controle uitvoert. Afhankelijk van de gebitsgezondheid van de patiënt verwijst de tandarts vervolgens naar de mondhygiënist. De mondhygiënist richt zich hoofdzakelijk op het voorkomen van gebitsproblemen en het behandelen van het tandvlees.

 

Hoewel de tandarts preventieve mondzorg (M-codes) en tandvleesbehandelingen (T-codes) ook uit kan voeren, is de mondhygiënist hier vaak meer in gespecialiseerd. Bovendien delegeren de tandartsen van Prodentics graag deze verrichtingen (behandelingen) naar de mondhygiënist of preventie-assistente zodat zij zelf meer tijd hebben om (delen van) behandelingen uit te voeren die alleen tandartsen zij uitvoeren bij Prodentics. Denk hierbij naast de periodieke controle aan wortelkanaalbehandelingen, (CEREC) kronen, facings, implantaten, kaakgewrichtsbehandelingen en (grote) vullingen.  

De tandarts verwijst patiënten met relatief gezond tandvlees voor preventieve voorlichting en gebitsreiniging naar een preventie-assistente. De tandarts verwijst patiënten met relatief ongezond tandvlees voor preventieve voorlichting, gebitsreininging en tandvleesbehandelingen naar de mondhygiënist. In de praktijk wordt een patiënt met relatief gezond tandvlees ook wel eens door de mondhygiënist geholpen. Een patiënt met relatief ongezond tandvlees kan echter beter geholpen worden door de mondhygiënist dan de preventie-assistente vanwege het type verrichtingen (tandvleesbehandelingen; t-codes) die nodig zijn op basis van de uitkomst van de PPS-score. In de praktijk blijkt soms dat patiënten deze investering in hun gebit niet kunnen of willen doen (een traject van tandvleesbehandeling kost meer dan gebitsreiniging). In zo'n geval wordt soms een reguliere gebitsreiniging uitgevoerd door een preventie-assistente (M03) terwijl eigenlijk een tandvleesbehandeling uitgevoerd door een mondhygiënist voor de gebitsgezondheid beter zou zijn.

Het advies van tandartspraktijk Prodentics is om naar de mondhygiënist te gaan wanneer er tijdens het periodiek parodontaal screenen (pocketmeting) een PPS-score van 2 of 3 gemeten wordt. De tandarts controleert de diepte van de tandvleespockets jaarlijks. Wanneer de pockets meer dan 3mm diep zijn en minder dan 5mm is er sprake van een PPS-score van 2. Er wordt dan in overleg gekozen voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, of direct uitgebreider onderzoek met een parodontiumstatus gevolgd door tandvleesbehandelingen. Wanneer uit de pocketmeting een PPS-score van 3 komt (6mm en dieper) is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale (tandvlees) behandeling te starten (paro-traject).

Kunnen wij je helpen?

Heb je last van je gebit? Kun je niet pijnvrij eten of drinken? Wil je graag een mooiere glimlach? Wil je advies van een van de professionele en betrokken tandartsen van Prodentics? Wij helpen je graag!